Notes


Tree:  

Matches 4,401 to 4,443 of 4,443

      «Prev «1 ... 85 86 87 88 89

 #   Notes   Linked to 
4401 Wes adopted all of Rita’s children by her first marriage Swyer, Wesley (I634)
 
4402 Wessex (eng., vestsaksernes land), et av de 7 kongerikene isørligeBrit annia, iflg. krøniken grunnlagt 519, omfattet på800-talletde se nere grevskaper Berkshire, Hampshire,Wiltshire,Dorsetshire, Som ersetshire samt øya Wight. Wessex (Eng. land of the western Saxons), one of the 7 kingdoms in southern Britain. According to ancient history it was founded around 519, included in the 800's the later counties Berkshire, Hampshire, Wiltshire, Dorsetshire, Somersetshire, and the isle of Wight. King of Wessex, Cerdic, (I5171)
 
4403 When Watson Gates was about 14 years old and after his father had died, he and his mother and some of his children moved to Indiana. They all walked and hauled their belongings in a hand cart. Slaughter, Watson Gates (I28816)
 
4404 Widow Kold, Karen (I5475)
 
4405 widow by 1645 Borildsdatter, Kari (I21837)
 
4406 Widowed Schlemmer Napp, Klaudina Philippina (I166)
 
4407 Widower Svines, Sven Olson (I22357)
 
4408 Will and Petition Papers,Theophilus Slaughter, 10 Nov 1850
Transcribed by Christing Fuller from originals in the North Carolina State Archives, Releigh, North Carolina. 
Slaughter, Theophilus (I28852)
 
4409 William var svigerfaren til Gundas sønn Edward. William was thefather-in-law to Gunda's son Edward. Lawrence, William (I9668)
 
4410 Worked at the Carlsberg Breweries, Copenhagen (1939-1946) and had his own business (1946-1948) and became the director of Skallas Engineering Company in 1948. Rønneberg, Carl Esaias (Calle) (I26887)
 
4411 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Collet, B.G. (I2392)
 
4412 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Collet, D.C. (I2394)
 
4413 Writer of the Svihus Genealogy Svihus, Berta (I21334)
 
4414 WWI draft registration card lists Johan Arnt Rønneberg’s birthday as 13 August, 1887. Rønneberg, Johan Arnt (I29596)
 
4415 WWI veteran
Owned his own private plane
Sometimes spelled Laurance 
Slaughter, Joseph Laurence (I28771)
 
4416 Yngve og Alv var Alreks sønner. De fikk deretter kongedømme iSvitjod. Yngve var en stor hærmann og alltid seiersæl, vakker,kunne mange idretter,sterk og kvass i strid, gavmild på gods ogalltid glad. For alt dette ble han vidspurt og vennesæl. KongAlv, hans bror, satt hjemme i landet og var ikke på hærtog. Dekalte ham Elvse ("vesle-Alv"). Han var fåmælt, maktsyk oguvennlig. Hans mor het Dageid, datter til kong Dag den mektige,som daglingene er ættet fra. Kong Alv hadde en kone som hetBera, hun var vakrere enn andre kvinner, storslått og gladlynt. Så var det enhøst at Yngve Alreksson kom til Uppsala fra viking igjen, og detble gjort stor stas på ham. Han satt gjerne lengeo g drakk omkvelden, kong Alv gikk oftest tidlig til sengs.Dronni ng Berasatt ofte oppe om kvelden, og hun og Yngve satt ogfjase t medhverandre. Alv snakket mange ganger til henne omdette, o g bahun skulle gå og legge seg før. Han ville ikkeligge våke n ogvente på henne, sa han. Hun svarte ham og sa atden kvinn ekunne være glad som fikk Yngve til mann og ikke Alv.Han ble svært sint, for hun sa dette flere ganger. En kveld kom Alv inn ihallen mens Yngve og Bera satt i høgsetet og talte medhverandre. Yngve hadde sverdet liggende overknærne . Folk varsvært drukne og la ikke merke til at kongenkom inn . Kong Alvgikk til høgsetet, dro sverdet fram av kappenog stak k detgjennom Yngve, broren. Yngve sprang opp, drosverdet og ho ggAlv banehogg, og de falt begge to døde pågulvet. Alv og Yngv eble hauglagt på Fyresvollene. Yngve and Alv were the sons ofAlrek. After him they becameking s of Svitjod. Yngve was agreat warrior and alwaysvictorious, h ansome, skilled in sports,strong and mean inbattle, generous wi th property, and alwayshappy. For this hewas very popular an d gained a lot offriends. King Alv, hisbrother, sat home in th e country, anddid not go to war. Theycalled him "Elvse" (littl e-Alv). Hewas quiet, craved forpower, and was unfriendly. Hi s mother wasDageid, daughter ofKing Dag the powerful, the origi n of theDagling-clan. King Alvhad a wife named Bera. She wa s morebeautiful than other women,well posed, and always happy. Thenthere was a fall Yngve came back to Uppsala from one of hisraids. His return was much appreciated. He liked very much tosit up and drink until it was late in the evening. Most often,King Alv went to bed early. Queen Bera was often up late atnight, having fun with Yngve. Alv had many a talk with herabout this, and asked her to come to bed earlier. He did notwant to lie awake, waiting for her, he said. She told him awoman could be glad if she got Yngve and not him. He became veryangry, as she said this several times. One evening Alv entered the hall as Yngveand Bera sat by thethr one, talking. Yngve had his sword in hislap. People werever y drunk, and did not notice that the kinghad entered theroom . Alv went up to the throne, drew his sword,and ran itthroug h Yngve, his brother. Yngve got on his feet,took hissword, an d gave Alv a fatal wound. They both fell tothe floor,dead. Al v and Yngve are buried at Fyresvollene. Alreksson, Yngve (I13099)
 
4417 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Hayden, J.R. (I28878)
 
4418 Ådne bor på Garpestad i 1635. Han er da nevnt som forarmet.Ha nbor med kona og en sønn. Ådne lives at Garpestad in 1635. Heis then mentioned as living in poverty. He lives with his wifeand a son. Garpestad, Ådne (I14836)
 
4419 Ågota fikk barn med Erik O. Flåten utenom ekteskap og ble dømttil arbeide 1/2 år på manufaktur huset i Bergen. Trolig varstraffen så hard pga at hun ikke var konfirmert. Ågota had a childwith Erik O. Flåten. They were not married,an d she wassentenced to 6 months of labour in "thecloth-factory " inBergen. The penalty was probably made thisstiff since sh e hadnot yet had her confirmation. Vestvik, Ågota (I2929)
 
4420 Ålesund (Hellevigen) Da faren, Peter Elias, dod i 1830 var boet fallit, og kona måtte skille seg med alt. Ved auksjon kjøpte Ole Jacobsen Strøm det hele, og Ulrikke Antonette fikk post hosham som husbestyrerinne. Ble senere gift med hr. Strøm som ble Johan's pleiefar. Johan Herman reste til Bergen der han bodde hos skklekninger av familien (Krohn), og begynte 14 år gammel i gullsmedlære. Reiest 2.7.1 1856 til Hamburg. Omkom viddrukning. Reiste 2 July 1856 til hamburg

Ålesund (Hellevigen) When the father, Peter Elias, died in 1830, the estate had fallen and the wife had to sell everything. At auction, Ole Jacobsen Strøm bought it all, and Ulrikke Antonette got mail at Hammer as the housekeeper. Was later married to Mr. Strom and became Johan's caregiver. Johan Herman traveled to Bergen where he lived in the family (Krohn), and began 14 years old as a goldsmith. Reiest 2.7.1856 to Hamburg. Perished by drowning. Traveled 2 July 1856 to Hamburg 
Rønneberg, Johan Herman Krohn (I20744)
 
4421 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Sporaland, I.M. (I8542)
 
4422 Åreskjold, Høyland. Lomeland, Anne Olsdotter (I12195)
 
4423 Åse's dad Torsvik, Andreas Wildner (I21345)
 
4424 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Rønneberg, F. (I3714)
 
4425 Ættebok: Kvam 1, s. 151. Lid, Ingebjørg Ommundsdtr. (I883)
 
4426 Ættefar til Folkungeætta i Sverike. First man of theFolkunge-clan in Sweden. Digre, Folke (I2268)
 
4427 Ættefar til Israel-ætta. First man of the Israel-clan. Mohammar, Anders (I2258)
 
4428 ætter fra de danske og svenske kongene, samt Aurlandsætten. på Fugl, Sigrid Torkjelsdatter (I19141)
 
4429 ætter fra de danske og svenske kongene, samt Aurlandsætten. på Rein, Guttorm Aasulvson (I19140)
 
4430 “According to my sources (Gløersen, J. 1970: Dødsfall i Norge 1826-1940, Norsk Slektshistorisk Forening 1970, NST21 & 22, 471 pp.) there is one Inger Knudsdtr. Rønneberg (born Stangeland) who died before 4 Dec 1838 who was married with one RØNNEBERG, Halvor (a barrel-maker). According to the census of 1801, one Halvor Rønneberg lived at “our” farm Rønneberg at that time. He was then 15 years old and the son of MICHELSEN, Michail at Rønneberg. I don’t know whether Halvor and Inger just adopted the name Ronneberg. Time will show!!” Odd Nilsen Rønneberg, Halvor (I29308)
 
4431 “Carl Ludvig Lehmann Meyer var først gift med Anna Rønneberg og fikk 8 barn med henne. Da hun døde i 1897 sedte han bud etter hennes søster Alida, for at hun skulle ta seg av barna hans. Ettersom han var sjømann og los, var det vanskelig for ham til å ta seg skikkelig av barna. Carl Ludvig fiftet seg med Alida i 1898, og fikk 4 barn med henne. D Alida kom til Bergen var hun forlovet - og skulle gifte seg - med en gutt ved navn Daniel (som også hennes far het). Det sies at hun var veldig lei seg når hun måtte sende ringen tilbake til Daniel. Carl Ludvig hadde ogsået uekte barn. Dette var en pike ved navn Agnes. Hun ble født i 1907. Hennes mor var Dorthea Severine Mydland”. Per Rønneberg Bremnes

Carl Ludvig Lehmann Meyer was first married to Anna Rønneberg and had 8 children by her. When she died in 1897, he sent for her sister, Alida Rønneberg, to take care of his children. Being a sailor and pilot, it was very difficult of Carl Ludvig to take proper care of his children. Carl Ludvig married Alida in 1898 and they had 4 children. When Alida came to Bergen she was engaged to be married to a boy on Selje called Daniel (the same name as her father). according to the story, Alida was very sorry when she had to return the ring to Daniel. Carl Ludvig also had an illegitimate child. This girl ws named Agnes. She was born in 1907 to Carl Ludvig and Dorthea Serverine Mydland”. By Per Rønneberg Bremnes 
Meyer, Carl Ludvig Lehmann (I24967)
 
4432 “De flyttet til Stavanger og took navent Tunem” Tunem, Ane Elfrida Karlsdtr. (I28260)
 
4433 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Cassizzi, P. (I28876)
 
4434 “He used only Marius of his first names.”


Residence: Borgund (Steinvåagen) Oslo (Ullevåalsveien 61) Voksteopp i Nordfjord og Bergen. Gikk latinskolen i Bergen og ble heroverbevist målmann (fikk tilnavnet "Maalet" på skolen) Somstortingsmann laget han i 1894 den første loven med nynorsktekst. I 1906 var Hægstad en hovedmann på det første storemålstevnet i Kristiania. Var den første leder av Noregs Mållagsom da ble stifet. Var en hovedmann i innføringen av firårslanndsgymnas. Bestyrer av Namsos borgerskole og folkeskole1874-1884; Professor i nordisk språkvitenskap siden 1899.Medlem av Krisitania Videnskabsselskab fra 1901. Grunnlegger avbladet "Nordtrønderen". Utgitt flere skolbøker. Flerespråkvitenskapelige artikler i utenlandske og innenlansketidsskrifter. Nekrolog i Videnskabsakademiets Årbok 1928. 
Hægstad, Kristoffer Marius (I23464)
 
4435 “My brother passed away between Friday June 19 and Saturday 2015. His neighbor found him on Saturday morning around 10:30. The funeral was at the Sola Kirke on Tuesday, June 30 at 11:00 am.” Hilsen, Synnove Rønneberg Stella Dated August 26th, 2016 Rønneberg, Arne Gunner (Gino) (I19403)
 
4436 “She was a wonderful hardworking woman and leader of the peasant women’s team in Sola for many years. We always felt welcome at their home on Røyneberg.” Eivind Oanes Meland, Målfrid Agate (I12741)
 
4437 “William Andrew Anderson and his brother Hans came to the U.S. and settled in Chicago. Started out operating schooners. Andrew apparently was 18 when he arrived in this country. He (Andrew) fell into the Chicago river which was very dirty. Upon being rescued, he was filled with spirits to revive him, and he stated he remembered little afterwards. Moved to Morris, Illinois and started a general store. Andrews partner was Erickson. Funds disappeared from the cash box, which finally led to bankruptcy. Hans, Erickson, and Andrew went to work for Clarence Wholesale Shoe Business. Hans then went into the wholesale shoe business with Andrew working for him. Hans also took over his father-in-laws business which was custom clothes for Sears. Hans operated both businesses until his health failed. Upon his death, Andrew straightened his affairs and then retired. Han’s wife gave up the shoe business, but continued the clothing business. One day Hans was robbed of his payroll by a man in an automobile. sometime after 1907. This incident is unusual in that it was the first automobile robbery committed in the US. The above information was given to us by my mother Willa Anderson Ronneberg. Perhaps not too accurate, but interesting.”

1955 Janet Ronneberg Sedgwick 
Anderson, William Andrew (I28276)
 
4438 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Utsola, B. (I4923)
 
4439 Østebø was possibly the maiden name of Endre’s wife. Unknown (I29793)
 
4440 Øvre Oftedal 39 and 40, Bd. I Oftedal, Inger Kristoffersdotter (I22033)
 
4441 øyland Book No. 7f and 8 at Espeland, page 124 Espeland, Kristen Kristenson (I22292)
 
4442 Øystein Magnusson, ca. 1088-1123, konge etter faren MagnusBerrføtt 1103 sm.m. brødrene Sigurd og Olav. Førte styret underSigurds korsferd. Lot bygge fjellstuer på Dovre, havner, kirkerog klostrer; meget avholdt. Dårlig forhold til broren Sigurd. ØysteinMagnusson, ca. 1088-1123, king after his father, MagnusBerrføtt, 1103 together with his brothers, Sigurd and Olav.Reined while Sigurd was on his crusade. Had mountain cabinsbuilt o nDovre, made harbours, churches and monastaries. S. wasvery respected and loved. Bad relation to his brother, Sigurd. Magnusson, Øystein (I13156)
 
4443 Øystre Bore, Klepp g. + æ, s 54, nr 34 Joa, Greta Kirstina (I1460)
 

      «Prev «1 ... 85 86 87 88 89

Home Page |  What's New |  Most Wanted |  Surnames |  Photos |  Histories |  Documents |  Cemeteries |  Places |  Dates |  Reports |  Sources