The Chapel behind the Mount Aksla, Ålesund, Møre og Romsdal, Norway


Tree:  

The Chapel behind the Mount Aksla

Notes:
Kapellet bak fjellet

Bygd av stein som gravkapell i 1879, samme året som gravstedet det ligger ved siden av, Nordre Kirkegård, blei tatt i bruk. Fram til 1930-åra var Kapellet brukt til sitt opprinnelige formål – det vil si å sette inn kistene, og til samling, tale, salmesang og skriftlesing før jordfestelsen. Seinere brukt som redskapsskjul for parkvesenet og av Aalesunds Museum til hensetting av vogner av forskjellig art. – Når det gjelder kirkegården, er det å si at den i en periode fra like etter siste verdenskrig og til midten av 1980-åra, var ute av bruk i den forstand at det ikke ble foretatt kistenedsettelser på den. Nå er den imidlertid i bruk som urnelund.

Rønneberg familien har et familiegravsted der. I tillegg er det flere enkeltstående graver omkring på gravstedet.

(English)

The Chapel behind the mountain

The Chapel is built of stone as a (grave) chapel in 1879, the same year as the burial ground next to it called the North Grave yard. Until the 1930's the Chapel was in use for its original purpose – that is putting in the coffins, gatherings, speech, psalmody and readings before the burial. After that the Chapel was used by the municipality for storing tools and by the Ålesund museum to park carriages of different types. – Regarding the grave yard, it is to say that in the period after the last world war and into 1980's, it was not in use for burials. In these days the grave yard is in use as an urn place.

The Rønneberg family has a family plot there. In addition there is several graves around the grave yard.

Information and English translation from Per Rønneberg Bremnes.

Latitude: 62.47703403288048, Longitude: 6.1656904220581055


Cemetery Photos

   Thumb   Description 
1
Anna Margrethe Rønneberg grave stone.
Anna Margrethe Rønneberg grave stone.
Anna's grave stone is part of the Rønneberg memorial in the old cemetery near Mt. Aksla in Ålesund, Norway.
The memorial reads
“Herren er min hyrde” = “The Lord is my shepherd” 
2
Joakim Holmboe Rønneberg and his wife Louise Fredrikke Rønneberg's grave stone.
Joakim Holmboe Rønneberg and his wife Louise Fredrikke Rønneberg's grave stone.
This plaque is included with the markers of Joakim's parents and is part of the Rønneberg memorial in the old cemetery near Mt. Aksla in Ålesund, Norway.
The memorial reads
“Døden er oppslugt til seier” = ”Death is absorbed to victory” 
3
Johan Herman Krohn Rønneberg and his wife Anna Cathrine Schølberg's grave stone.
Johan Herman Krohn Rønneberg and his wife Anna Cathrine Schølberg's grave stone.
 
4
Rasmus Gerhard Rønneberg gravestone (image)
Rasmus Gerhard Rønneberg gravestone (image)
This is Rasmus' image on his grave stone and is part of the Rønneberg memorial in the old cemetery near Mt. Aksla in Ålesund, Norway. See the second file for the name plaque. 
5
Rasmus Gerhard Rønneberg gravestorn (plaque)
Rasmus Gerhard Rønneberg gravestorn (plaque)
This is Rasmus' name plaque under the image of him. 
6
The Rønneberg memorial in the old cemetery near Mt. Aksla in Ålesund, Norway.
The Rønneberg memorial in the old cemetery near Mt. Aksla in Ålesund, Norway.
Rasmus Gerhard Rønneberg, his wife Anna and their son Joakim Holmboe Rønneberg and his wife Louise are at the family tomb. 

Home Page |  What's New |  Most Wanted |  Surnames |  Photos |  Histories |  Documents |  Cemeteries |  Places |  Dates |  Reports |  Sources