Ronneberg Family Website

Den føste rutebilen

Byens første rutebil på holdeplassen ved Kongsgård i 1908 ——-Busstrafikken i distriket begynte så smått got 50 år siden.

Den første rutebilen var Rønnebergs –blå buss–som skulle trafikere strekningen Stavanger —Sola. Den ruten fikk forholdsvis kort levetid. Bussen var åpen, benkene på plasert nesten som i et amfiteater. Endestasjonen skulle være ved Stavanger Støperi & Dokk, men dit kom den ikke. Den kunne være farlig for alle ungene der inne, het det. I en vise som Samuel Næsheim skriv i 1909 heter det blant annet:

og hester, hyad skal vi i grunden med dem?

Nei vognmænd, se bare at pakke dere hjem.

På humpede gater vi render i vei

Til Madla vi kjører for billigiste pris

og skræmmer hver hest, hver ku og hver gris.

Men til støberiet går ei dens vei,

der var det for meget singdudelidei.

Men ta jer i vare, folk, hester og svin,

for automobilen er fartiget singdudelidei.

Ben Kvam started en bussrute fra Torget til Våland. Det var en fæl kasse. Når den var fullsatt og folk ville på ved et stoppested, gjorde Kvam gjerne et kraftig rykk med bilen, slik at folk tumlet framover: —-Plass te’ tri te! ropte så Kvam.

En annen historie om bussen

A/S STAVANGER AUTOMOBILE OMNI-BUS COMPANY

Norges første bussrute startet 12. mai 1908 og trafikkerte strekningen mellom Molde og Batnfjorden. Men det var bare en en snau måned før initiativtakeren i Stavanger hermetikk-fabrikkeier Tørres Rønneberg startet den første bussruten her i distriktet.


Han tok initiativet til å stifte A/S Stavanger Automobil-Omnibusselskap 16. Mars 1908. Rønneberg reiste kort tid etter til Tyskland og kjøpte en blå 36hk Gaggenau Aussichtswagen som ble satt i trafikk 6.juni 1908 mellom Stavanger – Malde og Sola.

Bussen kostet hele 14.000 kr. og var en gedigen investering den gang. Garasjen lå i Sandekrossen på Sola, og første året kjørte Rønneberg 10 avganger daglig mellom byen og Sola! Bøndene langs veien boikottet “uhyret”, og Rønneberg måtte redusere til 2 daglige avganger.

Selv om byfolka påstår at ruten gikk fra Stavanger via Madla til Sola, så gikk den faktisk andre vegen. Dessverre ble Stavangers første rutebilrute innstilt trolig allerede i 1910.